Follow us:
Twitter van Reizendoejezo Facebook van Reizendoejezo Instagram van Reizendoejezo Nieuwsbrief van Reizendoejezo

Vinvissen spotten in het wild

 

Het grootste dier van de wereld is de Blauwe Vinvis. Deze soort behoort met 8 andere soorten tot de groep vinvissen. Deze vinvissen zijn te verdelen in twee geslachten. Namelijk de Balaenoptera (echte vinvissen) en de Megaptera (bultrug). Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw werd de blauwe vinvis bijna tot uitsterven gebracht door de intensieve walvisjacht. Beschermende maatregelen in de tweede helft van de eeuw lijken het voortbestaan van de soort te hebben gered. Aantallen worden geschat op 5000 tot 12000 vinvissen. Voor een ontmoeting met de blauwe vinvis heb je dus veel geluk nodig. Er zijn echter bestemmingen in de wereld waar met regelmaat een blauwe vinvis wordt gespot. Zo is Chili een goede bestemming om blauwe vinvissen in het wild te zien. Ook de zee rondom IJsland biedt mogelijkheden. Wij hebben enkele bestemmingen op een rij gezet om de blauwe vinvis in het wild te zien.Blauwe Vinvis Spotten - Zuid Amerika 

Het land waar je het meeste kans maakt om een Blauwe vinvis te spotten is Chili. Door een nog onverklaarbare wijze trekken er jaarlijks meerdere Blauwe Vinvissen voor de kust van Chili.

 Gewone Vinvis spotten - Europa 

Italië is misschien wel het beste land van Europa om de gewone vinvis te zien zwemmen. Elk jaar weer keren de vinvissen terug naar de zee tussen Sardinië en de Italiaanse en Frans kust.
 
Verschillende soorten Vinvissen spotten - Europa 

Voor de kust van IJsland komen elk jaar verschillende soorten Vinvissen voor de kust van IJsland. Naast de bekende Noordse Vinvis en de gewone Vinvis maak je vanuit IJsland ook kans op de Blauwe Vinvis.
 

Andere soorten spotten:
 


Verschillende soorten Vinvissen

Van het geslacht Balaenoptera zijn er 8 verschillende soorten: 
 

 • Gewone vinvis 
  Met een lengte van maximaal 27 meter is het de op een na grootste walvisachtige en daarmee ook de op een na grootste diersoort die ooit op aarde heeft geleeft. De vinvis komt in alle wereldzeeën voor. Rond Europa is hij onder andere te vinden in de Golf van Biskaje en de Middelandse zee 


 • Noordse vinvis 
  De Noordse Vinvis is na de blauwe vinvis en de gewone vinvis de grootste dier van de aarde. De Noordse vinvis komt voor in alle oceanen, maar is zeldzaam in tropische gebieden. Hij heeft een voorkeur voor open zee en diepzee en wordt slechts zelden aan de kust waargenomen. De soort heeft zwaar te lijden gehad van de walvisvaart. Sinds 1979 is de soort beschermd. Doordat de soort zelden aan de kust te vinden is, is er weinig onderzoek naar de populatie gedaan. Hierdoor is onbekend of de populatie zich heeft hersteld. 


 • Brydewalvis 
  Met een lengte van 12 tot 14 m en een gewicht van 16 tot 25 ton is de Brydevinvis één van de kleinere vinvissen. De Brydevinvis werd alleen systematisch bejaagd toen de populaties van de grotere vinvissen te klein waren, in het bijzonder in de jaren '60 in de noordelijke Grote Oceaan. Als gevolg daarvan is deze soort niet bedreigd. Er zijn naar schatting 40.000 tot 80.000 exemplaren. 


 • Edens vinvis 
  Hoewel deze soort eerst als dezelfde soort als de Brydevinvis werd geclassificeerd, is sinds 1993 duidelijk geworden dat Edens vinvis een aparte, kleinere, soort is. Edens vinvis komt voor in de tropische en subtropische delen van de oostelijke Indische Oceaan en de westelijke Grote Oceaan, in het bijzonder bij Indonesië en de Filipijnen. Hoewel deze soort uiterlijk veel op de Brydevinvis lijkt, is hij met een lengte van 7 tot 10 m duidelijk kleiner. Er is nog vrijwel niets bekend over het gedrag van deze soort, omdat hij alleen maar van dode exemplaren bekend is. Het is echter waarschijnlijk, dat de levenswijze overeenstemt met die van de Brydevinvis.


 • Balaenoptera omurai 
  Over deze soort is bijna nog niets bekend. Een echte nederlandse benaming voor het dier ontbreekt dan ook. De eerste wetenschappelijk beschrijving van deze soort is gemaakt in het jaar 2003 door japanse onderzoekers. 


 • Blauwe vinvis 
  De blauwe vinvis is het grootste dier dat ooit op aarde leefde. Volwassen exemplaren kunnen een maximale lengte van ongeveer 33 meter halen met een maximaal gewicht van 170 ton. Om een idee te krijgen hoe groot de Blauwe vinvis wel niet is hebben wij het volgende; de tong van de Blauwe vinvis is net zo groot als een volwassen olifant. Het hart van de Blauwe vinvis weegt gemiddeld 500 kg. Deze grote dieren leven op volle zee maar blijven aan de oppervlakte omdat hun voedsel zich daar ook bevindt. 's Zomers bevinden ze zich aan de rand van het pakijs, 's winters meer in subtropische wateren. De gebieden waar ze zich bevinden zijn onder andere de Indische Oceaan en de open wateren van de Grote Oceaan. 


 • Dwergvinvis 
  Dwergvinvissen zijn redelijk nieuwsgierige dieren die ook wel mensen en boten opzoeken. Soms worden er ook wel speciale tochten georganiseerd om deze dieren te bekijken, bijvoorbeeld vanuit Reykjavik en Husavik op IJsland. Ze zijn langdurig voorwerp geweest van menselijke jacht. Er wordt op kleine schaal nog steeds op deze soort gejaagd. Vergeleken met de andere soorten is de Dwergvinvis niet zeldzaam. Het geschatte aantal in het noordelijk gedeelte van de Atlantische oceaan is 150.000 dieren, in het zuidelijk gedeelte 750.000. Ze leven voornamelijk in de open zee. 


 • Antarctische dwergvinvis 
  De Antarctische dwergvinvis is een van de kleinste soorten vinvissen. Hij wordt tussen de tien en elf meter lang en negen à tien ton zwaar. De Antarctische dwergvinvis komt waarschijnlijk op het gehele Zuidelijk Halfrond voor, en kan worden aangetroffen van de polaire tot de tropische wateren. Hij komt voornamelijk voor in kustwateren, onder andere in de wateren rond Antarctica en de Australische kust, maar wordt ook op open zee waargenomen. Rond Antarctica komt hij voor tot de rand van het pakijs. De Antarctische dwergvinvis is vooral 's zomers rond Antarctica te vinden, waar de voedselgronden liggen. 's Winters, in het voortplantingsseizoen, brengen ze verder noordwaarts door, tussen de 7° en 35° zuiderbreedte.

 
Dieren in het wild

Klik hier voor de beste tijd, de beste plaatsen voor de leukste dieren!

Walvis Tijgers Orka 
Mantarog Zeeleeuw
Vinvis Haaien Dolfijn 
Beren Walvishaai
Schildpad Apen 
Vogels Pinguïns 


Dieren in ZwedenWil je dieren spotten bij de mooiste plekjes van Zweden? Kijk dan hier voor meer informatie!

Watching wildlife

Watching wildlife
Reisorganisaties gespecialiceerd in wildlife vakanties:

Sundowner wildlife
Travel Active
Activity International 

 

 

Met kinderen naar Amerika 

Wil jij met de kids naar Amerika? Lees hier informatie en tips!